Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Andrš Miloš Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48151/ENV/06; 69426/ENV/11, 29736/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
717/148/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Padovská 585/8
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 109 00
Bydliště - telefon: 602 891 149
Bydliště - fax:
Email: andrs@a-eko.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: