Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Bury Daniela Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
38777/ENV/11, 84425/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6192/ENV/07
Platnost do: 29.01.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: 28. října 1495
Zaměstnavatel - mesto: Frýdek - Místek
Zaměstnavatel - PSČ: 738 01
Zaměstnavatel - telefon: 558 877 219
Zaměstnavatel - fax: 558 877 277
Bydliště - ulice: Baška 481
Bydliště - město: Baška
Bydliště - PSČ: 739 01
Bydliště - telefon: 605 136 666
Bydliště - fax:
Email: dbury@hpfm.cz, daniela.bury@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: