Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Bílý Miroslav Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
15875/ENV/06; 48437/ENV/11; 48956/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15701/4162/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: ECO-BUILDING BRNO s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Příkop 838/6
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 545 215 375
Zaměstnavatel - fax: 545 215 375
Bydliště - ulice: Revoluční 726
Bydliště - město: Tišnov
Bydliště - PSČ: 666 01
Bydliště - telefon: 602 768 210
Bydliště - fax:
Email: bily@eco-building.cz, bilym@volny.cz
Poznámka: likvidace a zpracování vedlejších energetických produktů (popely a popílky, škváry, strusky, produkty odsíření)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: