Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Blažíčková Helena Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47696/ENV/06; 52728/ENV/11, 44503/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
26287/3008/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Plzenecká 1732/53
Zaměstnavatel - mesto: Plzeň
Zaměstnavatel - PSČ: 326 00
Zaměstnavatel - telefon: 377 456 007
Zaměstnavatel - fax: 377 456 007
Bydliště - ulice: Plzenecká 1732/53
Bydliště - město: Plzeň
Bydliště - PSČ: 326 00
Bydliště - telefon: 377 455 244
Bydliště - fax:
Email: ENVI@volny.cz
Poznámka: odpadové hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství, lehký průmysl, dobývání nerostů, ovzduší, nakládání s chemickými látkami a směsi, SEA: územní plán
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano