Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Hammer Václav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
13047/ENV/06, 695/ENV/11, 729/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
707/140/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Hornoměcholupská 663/141
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 109 00
Bydliště - telefon: 739 271 227
Bydliště - fax:
Email: v.hammer@seznam.cz
Poznámka: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizace ČKAIT), čištění odpadních vod, výroba papíru a celulozy, vybrané chemické výroby, odpadové hospodářtví, sanace ekologických zátěží
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: