Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Hána Willy Ing. arch., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47267/ENV/06; 94346/ENV/11; 88544/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6892/873/OPVŽP/98
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: ATELIER URBIA - Ing. Arch. Willy Hána, CSc.
Zaměstnavatel - ulice: Sládkovičova 1266
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 142 00
Zaměstnavatel - telefon: 222 743 138, 602 788 618
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Sládkovičova 1266
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 142 00
Bydliště - telefon: 222 743 138
Bydliště - fax:
Email: willy.hana@outlook.cz
Poznámka: urbanismus, územní a regionální plánování, životní prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano