Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Čuchal Zdeněk Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37201/ENV/07; 36316/ENV/12, 30740/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
22918/3860/OPVŽP/02
Platnost do: 01.11.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: GANES, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Marie Majerové 1152
Zaměstnavatel - mesto: Ledeč nad Sázavou
Zaměstnavatel - PSČ: 584 01
Zaměstnavatel - telefon: 569 713 244
Zaměstnavatel - fax: 569 726 041
Bydliště - ulice: Hrnčíře 44
Bydliště - město: Ledeč nad Sázavou
Bydliště - PSČ: 584 01
Bydliště - telefon: 602 116 317
Bydliště - fax:
Email: cuchal@ganes.cz; ganes@ganes.cz
Poznámka: projekce, dodávky a montáže pro galvanotechniku
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: