Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Filipová Lenka RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
33216/ENV/06, 38776/ENV/11, 30720/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12357/1990/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Malý Koloredov 561
Zaměstnavatel - mesto: Frýdek-Místek
Zaměstnavatel - PSČ: 738 02
Zaměstnavatel - telefon: 602 618 043
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Malý Koloredov 561
Bydliště - město: Frýdek-Místek
Bydliště - PSČ: 738 02
Bydliště - telefon: 602 618 043
Bydliště - fax:
Email: krachat@seznam.cz
Poznámka: vodní hospodářtví, ochrana přírody, Natura 2000
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: