Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Hrdina Pavel RNDr.,Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
36365/ENV/06; 49660/ENV/11, 45514/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
96/20/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Pražská 1321/38a
Zaměstnavatel - mesto: Praha
Zaměstnavatel - PSČ: 10200
Zaměstnavatel - telefon: 602 104 380, 387 240 854
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Hradební 11
Bydliště - město: České Budějovice
Bydliště - PSČ: 370 01
Bydliště - telefon: 602 104 380
Bydliště - fax:
Email: pavel.hrdina@avecz.cz
Poznámka: odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, zemědělství
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: