Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
9748/ENV/07; 86387/ENV/11; 41361/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7325/865/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: EQ Servis, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Na Kopečku 500/3
Zaměstnavatel - mesto: Znojmo
Zaměstnavatel - PSČ: 669 02
Zaměstnavatel - telefon: 777 169 166
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Na Kopečku 500/3
Bydliště - město: Znojmo
Bydliště - PSČ: 669 02
Bydliště - telefon: 777 169 166
Bydliště - fax:
Email: hybsova@eqservis.cz
Poznámka: podniková ekologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: