Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
17892/ENV/06; 85065/ENV/11; 73411/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5897/938/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: E.I.C., spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Modřínová 10
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8
Zaměstnavatel - PSČ: 182 00
Zaměstnavatel - telefon: 286 589 061, 602 279 711
Zaměstnavatel - fax: 286 581 829
Bydliště - ulice: U Uranie 15
Bydliště - město: Praha 7
Bydliště - PSČ: 170 00
Bydliště - telefon: 220 876 217
Bydliště - fax:
Email: hyzik@eiconsult.eu
Poznámka: www. Eiconsult.eu; technická ochrana životního prostředí, energetické využívání odpadů, technické procesy zpracování odpadů
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: