Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Čepelík Jan Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
31959/ENV/11, 66669/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
81128/ENV/06
Platnost do: 06.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Mgr. Jan Čepelík - IČO: 73763101
Zaměstnavatel - ulice: Sedlecko 25
Zaměstnavatel - mesto: Bušovice
Zaměstnavatel - PSČ: 338 24
Zaměstnavatel - telefon: 602 549 354
Zaměstnavatel - fax: 251 627 598
Bydliště - ulice: Sedlecko 25
Bydliště - město: Bušovice
Bydliště - PSČ: 338 24
Bydliště - telefon: 602 549 354, 251 627 598
Bydliště - fax:
Email: cepelik@seznam.cz
Poznámka: vodní hospodářství, klasická energetika, výroba a zpracování kovů, chemie, farmakologie, petrochemie, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, ostatní
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: