Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Jareš Radek Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
38212/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
112632/ENV/10
Platnost do: 18.01.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: ATEM - Atelier ekologických modelů, s. r. o.
Zaměstnavatel - ulice: Roztylská 1860/1
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 148 00
Zaměstnavatel - telefon: 774 276 380
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon: 774 276 380
Bydliště - fax:
Email: jares@atem.cz
Poznámka: ovzduší, hluk, GIS, SEA, HIA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano