Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
90575/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
58626/ENV/12
Platnost do: 24.07.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Vladislava Vančury 424/44
Bydliště - město: Hlučín
Bydliště - PSČ: 748 01
Bydliště - telefon: 739 064 455
Bydliště - fax:
Email: ales.hanslik@gmail.com , info@aleshanslik.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano