Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Banaš Marek, RNDr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2019/710/1432
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
42028/ENV/14
Platnost do: 16.07.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ekogroup Czech, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Dolany 52
Zaměstnavatel - mesto: Dolany u Olomouce
Zaměstnavatel - PSČ: 783 16
Zaměstnavatel - telefon: 605 567 905
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Polívkova 15
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 605 567 905
Bydliště - fax:
Email: banas@ekogroup.cz
Poznámka: cestovní ruch, ochrana přírody a krajiny, ekologie, vliv na chráněná území, rostliny, živočichy a lokality soustavy Natura 2000
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano