Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Jméno: Bajerová Lenka, Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2022/710/3775
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
MZP/2018/710/482
Platnost do: 16.03.2028
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Geotest, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Šmahova 112
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 627 00
Zaměstnavatel - telefon: 724 006 601
Bydliště - ulice: Tyršovo návrší 254
Bydliště - město: Řícmanice
Bydliště - PSČ: 664 01
Bydliště - telefon: 724 006 601
Email: bajerova@geotest.cz, bajerovi@centrum.cz
Poznámka: ekologické služby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: