Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Braun Václav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29545/ENV/09-1000/630/09 - 10419/ENV/14-588/630/14
Platnost do: 23.04.2019
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Borová Lada 37
Zaměstnavatel - mesto: Borová Lada
Zaměstnavatel - PSČ: 384 92
Zaměstnavatel - telefon: 731 531 391, 731 530 248
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Borová Lada 37
Bydliště - město: Borová Lada
Bydliště - PSČ: 384 92
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: vach.braun@seznam.cz
Poznámka: