Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Jméno: Dandová Jana, Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2017/630/519
Platnost do: 04.10.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Boženy Němcové 109
Bydliště - město: Benátky nad Jizerou
Bydliště - PSČ: 294 71
Bydliště - telefon: 733100135
Bydliště - fax:
Email: ekobroskynka@email.cz
Poznámka: