Autorizované osoby
dle z. č. 100/2001 Sb.
Dotaz:
Pouze osoby s platnou autorizací
Specializace:
Řadit podle:

Nalezeno záznamů: 135Stránka 3/14<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>  konec
Damek Michal Ing.
Dopravní projektování
Zaměstnavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Město zaměstnání: Ostrava 1
Město bydliště: Ostrava - Poruba

Dušková Pavla Mgr.
EIA, SEA, ÚPD
Zaměstnavatel: EIA SERVIS s.r.o.
Město zaměstnání: České Budějovice
Město bydliště:

Dvořáková Irena RNDr.
Zaměstnavatel: RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT
Město zaměstnání: Chrudim
Město bydliště: Chrudim

Fialová Martina Mgr., Ph.D.
ochrana přírody, krajinný ráz, hodnocení dle § 67, naturové posouzení
Zaměstnavatel: EXprojekt s.r.o.
Město zaměstnání: Brno
Město bydliště: Olomouc

Fojtík Stanislav RNDr.
obchodní a skladové komplexy, odpadové hospodářství, výroba a zpracování plastů, sportovní a tématické areály, geologie (těžba a zpracování nerostů), hydrogeologie, staré ekologické zátěže, vodní hospodářství, ČOV, dopravní stavby
Zaměstnavatel: RNDr. Stanislav Fojtík, OSVČ
Město zaměstnání: Doksy okr. Kladno
Město bydliště: Doksy okr. Kladno

Frélich Zdeněk Mgr.
Zaměstnavatel: EKOTOXA, s.r.o.
Město zaměstnání: Brno - Černá Pole
Město bydliště: Opava

Frola František Ing.
vodní zdroje a hydrogeologie, krajinné inženýrství, krajinné prvky, krajinný ráz, krajinná ekologie a ÚSES, obnovitelné zdroje energie (větrné elektrárny, biomasa), biologické složky přírody (hodnocení dle § 67 ZOPaK), lesní ekosystémy, koncepty SEA k ÚP a ZUR, vliv návrhu ÚP a ZUR na udržitelný rozvoj území, dendrologie, arboristika a stromy mimo les, odpady a jejich recyklace
Zaměstnavatel: ADMIRAL HK, s.r.o.
Město zaměstnání: Hradec Králové 11
Město bydliště: Hradec Králové 11

Götthans Petr Ing.
zemědělství a lesní hospodářství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, dřevařský a papírenský průmysl, potravinářský průmysl, dopravní zařízení, odpadové hospodářství, úpravy a ochrana krajiny
Zaměstnavatel: Ing. Petr Götthans
Město zaměstnání: Olomouc
Město bydliště: Olomouc

Gresl Josef Ing.
www.gresl-eia.cz Posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení záměru, dokumentace EIA včetně souvisejících studií, vyhotovení posudku k dokumentaci EIA. Komplexní inženýring pro technologie průmyslu, rozšiřování skladových a výrobních prostor, navyšování výrobní kapacity, obchodní komplexy, skladování nebezpečných látek, odpadové hospodářství, silniční i železniční dopravní stavby
Zaměstnavatel: Gresl-EIA.cz, IČ: 72477393
Město zaměstnání: Zlín
Město bydliště: Zlín

Hammer Václav Ing.
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizace ČKAIT, poldry, nádrže, revitalizace, plynovody apod.), čištění odpadních vod, průmysl papíru a celulozy, vybrané chemické výroby, odpadové hospodářtví, sanace ekologických zátěží
Zaměstnavatel: OSVČ
Město zaměstnání:
Město bydliště: Praha 10
Nalezeno záznamů: 135Stránka 3/14<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>  konec