Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 127Stránka 6/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. Markéta Čadová
Úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Funkce: úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Telefon: 564 602 530
Fax: 564 602 430
E-mail: cadova.m@kr-vysocina.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Markéta Krahulec (Pokludová), Ph.D.
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referent pro posuzování vlivů na ŽP
Telefon: 595 622 586
Fax: 595 622 596
E-mail: marketa.krahulec@msk.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.
Úřad: MŽP OVSS IX
Funkce: ministerský rada
Telefon: tel.: 267 12 3906
Fax:
E-mail: marta.lapcikova@mzp.cz
Poznámka: odbor výkonu státní správy IX, pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

Jméno: Ing. Martina Hájková, Ph.D.
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referentka pro posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 595622937
Fax:
E-mail: martina.hajkova@msk.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Martina Poláková
Úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Funkce: referent na úseku posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 495 817 183
Fax:
E-mail: mpolakova@kr-kralovehradecky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Michael Macourek
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004218
Fax: 236007047
E-mail: michael.macourek@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Miloslav Kozák
Úřad: MŽP OVSS VI
Funkce: vedoucí odborný referent - specialista
Telefon: 495 773 513
Fax: 495 212 817
E-mail: miloslav.kozak@mzp.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Miroslava Janáčková
Úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Funkce: pracovník EIA
Telefon: 577 043 371
Fax:
E-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466026345
Fax: 466026392
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Pavel Illek
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 632
Fax: 541 651 579
E-mail: illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 127Stránka 6/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>