Zpět na úvodní stranu

Vyhledávání přenosů množství odpadů
Ohlašovací rok 2017
Typ přenosu
Metoda zjišťování C - výpočet
M - měření
E - odhad
Ohlašovatel jako
Činnost E-PRTR
NACE
Lokalita celá ČR
adresa
kraj
okres

Zpět na úvodní stranu