Zpět na úvodní stranu

Vyhledávání úniků a přenosů látek
Ohlašovací rok 2019
Druh úniku/přenosu Úniky do ovzduší
Úniky do vody
Úniky do půdy
Přenosy v odpadních vodách
Přenosy v odpadech
Typ úniku/přenosu
Množství
Metoda zjišťování C - výpočet
M - měření
E - odhad
Látka Vyberte název látky a/nebo číslo CAS látky
Ohlašovatel jako
Činnost E-PRTR
NACE
Lokalita celá ČR
adresa
kraj
okres
Seskupit dle
Řadit úniky/přenosy
UPOZORNĚNÍ: Řazení bude uplatněno pouze v případě seskupení dle látek a byl-li vybrán pouze jeden druh úniku/přenosu.

Zpět na úvodní stranu