Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK076
Název záměru: Rozšíření těžby štěrkopísku v k.ú. Roudnice a Kratonohy a tvorba R 126 biocentra Na rybníce
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK076_duvodyUkonceni.doc (146 kB) - 15.09.2004 13:51:10
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéKratonohyKratonohy
Královéhradecký krajHradec KrálovéRoudniceRoudnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2004 14:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Těžební písková s.r.o. (IČO: 25925806) a Sušárna a.s Kratonohy (IČO: 47452846)
IČ oznamovatele: 25925806
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK076_oznameni.doc (59586 kB) - 16.07.2004 07:30:00
Informace o oznámení: HKK076_infOznam.doc (150 kB) - 03.08.2004 09:23:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK076_zjistovaci.doc (167 kB) - 20.08.2004 12:34:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: