Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 122Stránka 1/131 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Bc. Dominika Holá
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent na úseku EIA, SEA a PZH
Telefon: 377195277
Fax: 377195393
E-mail: dominika.hola@plzensky-kraj.cz
Poznámka:

Jméno: Bc. Václav Linda
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236005911
Fax: 236007047
E-mail: vaclav.linda@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Bc. Zuzana Dynterová
Úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Funkce: samostatný referent EIA a SEA , geologie a pohřebnictví
Telefon: 475657144
Fax:
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz
Poznámka:

Jméno: Černý Ondřej, Ing.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA
Telefon: 257 280 691
Fax:
E-mail: cernyo@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Daňková Hana, Bc.
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 292
Fax: 541 651 579
E-mail: dankova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Dr. Ing. Richard Veselý
Úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Funkce: vedoudí oddělení EIA a IPPC
Telefon: 495 817 184
Fax:
E-mail: rvesely@kr-kralovehradecky.cz
Poznámka:

Jméno: Francová Kateřina, Ing., Ph.D.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA/SEA, geologie
Telefon: 257 280 345
Fax:
E-mail: francovak@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Hanusková Darina, Mgr.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA
Telefon: 257 280 685
Fax:
E-mail: hanuskova@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Horynová Petra, Ing.
Úřad: Ministerstvo životního prostředí
Funkce: ministerský rada
Telefon: 267 122 385
Fax:
E-mail: petra.horynova@mzp.cz
Poznámka: odd. metodiky a projektové EIA

Jméno: Hráská Dana
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: administrativa
Telefon: 257 280 980
Fax: 257 280 203
E-mail: hraska@kr-s.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 122Stránka 1/131 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>