Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 120Stránka 4/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. Jan Koutecký
Úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Funkce: referent úseku EIA
Telefon: 475 657 970
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jan Kulendík
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236 004 219
E-mail: jan.kulendik@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Jaroslav Gottfried
Úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Funkce: úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Telefon: 564 602 510
E-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jiří Hájek
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 684
E-mail: hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jiří Kučera
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466026359
E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jiří Soutner
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent na úseku posuzováni vlivů plánů a koncepcí na ŽP
Telefon: 377 195 597
E-mail: jiri.soutner@kr-plzensky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jitka Kořínková
Úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Funkce: Referent oddělení IPPC a EIA
Telefon: 386720611
E-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Kamila Kudelová
Úřad: MŽP OVSS VIII
Funkce: vedoucí oddělení 1
Telefon: 267123804
E-mail: kamila.kudelova@mzp.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Kateřina Hippmannová
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialistka posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236005860
E-mail: katerina.hippmannova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Kateřina Pernikářová
Úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Funkce: Referent oddělení IPPC a EIA
Telefon: 386720648
E-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 120Stránka 4/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>