Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 120Stránka 3/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. Hubert Bošina
Úřad: MŽP OVSS III
Funkce:
Telefon: 267123301
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz
Poznámka: MŽP, OVSS III, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Jméno: Ing. Irena Jeřábková
Úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Funkce: vedoucí oddělení ochrany prostředí a trvale udržitelného rozvoje
Telefon: 475657208
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Ivana Vojtajová
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 377 195 498
E-mail: ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Balonová
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referent pro posuzování vlivů na ŽP
Telefon: 595 622 993
E-mail: jana.balonova@kr-moravskoslezsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Cibulková
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004423
E-mail: jana.cibulkova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Jelínková
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: Pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466 026 357
E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Kubecová
Úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Funkce: Referent oddělení IPPC a EIA
Telefon: 386720767
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Marvanová
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 633
E-mail: marvanova.jana@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jana Minaříková
Úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Funkce: Úředník oddělení vodního hospodářství a havárií
Telefon: 354 222 229
E-mail: jana.minarikova@kr-karlovarsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Jan Beneš
Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Funkce: referent posuzování vlivů na životní prostředí, IPPC
Telefon: 377 195 552
E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 120Stránka 3/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>