Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 120Stránka 9/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Konrady Martin, Ing.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: Referent EIA/SEA
Telefon: 257 280 539
E-mail: konrady@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Křížová Hana, Bc.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA, geologie
Telefon: 257 280 510
E-mail: krizova@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Kudrna Jiří, Mgr.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA, SEA
Telefon: 257 280 691
E-mail: kudrna@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Lhotáková Simona, Ing.
Úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Funkce: referent EIA,SEA, územní plány
Telefon: 257 280 788
E-mail: lhotakova@kr-s.cz
Poznámka:

Jméno: Maláčová Klára, Ing.
Úřad: Ministerstvo životního prostředí
Funkce: ministerský rada
Telefon: 267 122 693
E-mail: klara.malacova@mzp.cz
Poznámka: odd. mezistátní EIA

Jméno: Maturová Anna, Ing.
Úřad: Ministerstvo životního prostředí
Funkce: referent
Telefon: 267 122 313
E-mail: Anna.Maturova@mzp.cz
Poznámka: odd. mezistátní EIA

Jméno: Mgr., Bc. Vendula Wernhartová
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 682
E-mail: wernhartova.vendula@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Mgr. Andrea Krýzlová
Úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Funkce: vedoucí úředník oddělení vodního hospodářství a havárií
Telefon: 353 502 295
E-mail: andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz
Poznámka: SEA, EIA

Jméno: Mgr. Dana Richterová
Úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Funkce: referent oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 541 652 684
E-mail: richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka:

Jméno: Mgr. Jakub Honetschläger
Úřad: MŽP OVSS II
Funkce: referent OVSS II
Telefon: 267123207
E-mail: jakub.honetschlager@mzp.cz
Poznámka: EIA
Nalezeno záznamů: 120Stránka 9/12<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>