Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK086
Název záměru: Cukrovar Kopidlno - výroba bioetanolu
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínKopidlnoKopidlno
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2005 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cukrovar Kopidlno, a.s., Tom. Svobody, 507 32 Kopidlno
IČ oznamovatele: 47468815
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pízová Naděžda RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK086_oznameni.doc (2813 kB) - 01.10.2004 07:11:01
Informace o oznámení: HKK086_infOznam.doc (150 kB) - 01.10.2004 07:11:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK086_zjistovaci.doc (159 kB) - 08.11.2004 09:13:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pízová Naděžda RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK086_dokumentace.pdf (1851 kB) - 07.01.2005 14:36:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK086_posudek.doc (519 kB) - 15.04.2005 12:12:01
Informace o posudku: HKK086_infPosudek.doc (156 kB) - 15.04.2005 12:12:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK086_inf1VP.doc (153 kB) - 21.04.2005 06:32:35
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK086_zapis1VP.doc (109 kB) - 10.06.2005 10:47:24
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK086_zaveryStan.doc (261 kB) - 10.06.2005 10:46:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: