Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1012
Název záměru: Změna v užívání stavby p. č. st. 165/2, 165/1, 135/2, Nové Město nad Cidlinou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéNové MěstoNové Město nad Cidlinou
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2021 13:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PERENA, s. r. o., Boženy Němcové 127, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ oznamovatele: 25250582
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 17.04.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK1012_oznameni.zip (9578 kB) - 18.03.2021 11:49:54
Informace o oznámení: HKK1012_infOznam.pdf (138 kB) - 18.03.2021 11:49:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2021
Datum nabytí právní moci: 25.05.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1012_zjistovaci.pdf (171 kB) - 22.04.2021 13:47:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: