Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1029
Název záměru: Nová centrála ELNINO.CZ
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínNová PakaKumburský Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2021 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská 1816, s. r. o., Pražská 1816, 509 01 Nová Paka
IČ oznamovatele: 28822382
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK1029_oznameni.zip (24498 kB) - 15.07.2021 12:01:34
Informace o oznámení: HKK1029_infOznam.pdf (137 kB) - 15.07.2021 12:01:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2021
Datum nabytí právní moci: 27.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: HKK1029_zjistovaci.zip (496 kB) - 27.08.2021 14:01:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: