Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK1049
Název záměru: Recyklační středisko spol. KENVI CZ v Rašovicích, k.ú. Lípa nad Orlicí
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: HKK1049_duvodyUkonceni.pdf (122 kB) - 05.08.2022 13:13:46
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouLípa nad OrlicíLípa nad Orlicí
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouTýniště nad OrlicíRašovice u Týniště nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2022 13:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KENVI CZ, spol. s.r.o., Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové (IČO: 288 25 039)
IČ oznamovatele: 28825039
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2022
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: HKK1049_oznameni.zip (31152 kB) - 30.06.2022 12:15:19
Informace o oznámení: HKK1049_infOznam.docx (47 kB) - 30.06.2022 12:15:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: