Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK129
Název záměru: Výstavba zemědělské farmy pro chov dojnic v obci Horní Kalná (okres Trutnov)
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK129_duvodyUkonceni.doc (55 kB) - 19.01.2006 08:36:12
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovHorní KalnáHorní Kalná
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2006 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kalenská zemědělská a.s, Dolní Kalná
IČO oznamovatele: 25962612
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Frola František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK129_oznameni.doc (118 kB) - 26.09.2005 10:50:22
Informace o oznámení: HKK129_infOznam.doc (58 kB) - 26.09.2005 10:50:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK129_zjistovaci.doc (77 kB) - 07.11.2005 12:07:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: