Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK527
Název záměru: II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK527_duvodyUkonceni.pdf (156 kB) - 21.04.2010 15:20:27
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínLázně BělohradBrtev
Královéhradecký krajJičínLázně BělohradLázně Bělohrad
Královéhradecký krajJičínLázně BělohradProstřední Nová Ves
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
IČO oznamovatele: 27502988
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2010 16:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: HKK527_oznameni.pdf (1106 kB) - 19.01.2010 13:40:27
Informace o oznámení: HKK527_infOznam.pdf (169 kB) - 19.01.2010 13:40:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK527_zjistovaci.pdf (212 kB) - 15.02.2010 16:11:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: