Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK535
Název záměru: Instalace technologie do haly 1 - VGP Park Dobřenice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK535_duvodyUkonceni.pdf (154 kB) - 01.06.2010 08:38:08
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéDobřeniceDobřenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: VGP CZ II., a.s.
IČO oznamovatele: 28713311
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2010 09:38
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK535_oznameni.zip (8773 kB) - 09.03.2010 12:50:33
Informace o oznámení: HKK535_infOznam.pdf (172 kB) - 09.03.2010 12:50:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK535_zjistovaci.pdf (209 kB) - 06.04.2010 14:44:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: