Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK617
Název záměru: Recyklační středisko Kláštěrská Lhota
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovKlášterská LhotaKlášterská Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2012 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: M-SILNICE a.s.
IČ oznamovatele: 42196868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK617_oznameni.zip (19480 kB) - 20.02.2012 09:08:21
Informace o oznámení: HKK617_infOznam.pdf (173 kB) - 20.02.2012 09:08:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK617_zjistovaci.pdf (248 kB) - 12.03.2012 14:00:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: