Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK622
Název záměru: Malá vodní elektrárna Spálený Mlýn, k.ú. Dolní Malá Úpa
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK622_duvodyUkonceni.pdf (287 kB) - 13.12.2017 12:54:38
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaDolní Malá Úpa
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2017 12:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Peprníček, Lázeňská 266, Svoboda nad Úpou
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK622_oznameni.zip (23220 kB) - 03.05.2012 10:20:02
Informace o oznámení: HKK622_infOznam.pdf (261 kB) - 03.05.2012 10:20:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK622_zjistovaci.pdf (317 kB) - 04.06.2012 13:17:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: