Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK626
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu prasat Vršce
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínVršceVršce
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2012 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MAVE Jičín, a.s.
IČ oznamovatele: 00580384
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK626_oznameni.zip (4492 kB) - 05.06.2012 10:57:37
Informace o oznámení: HKK626_infOznam.pdf (172 kB) - 05.06.2012 10:57:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK626_zjistovaci.pdf (308 kB) - 04.07.2012 12:33:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK626_infZjistovaci.pdf (308 kB) - 04.07.2012 12:33:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: