Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK638
Název záměru: Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéSmiřiceSmiřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2012 10:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cerea a.s.
IČ oznamovatele: 46504940
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2012
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK638_oznameni.zip (52043 kB) - 19.10.2012 08:21:29
Informace o oznámení: HKK638_infOznam.pdf (170 kB) - 19.10.2012 08:21:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK638_zjistovaci.pdf (258 kB) - 14.11.2012 10:19:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK638_infZjistovaci.pdf (258 kB) - 14.11.2012 10:19:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: