Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK640
Název záměru: Obchodní centrum Rychnov nad Kněžnou - ulice Štemberkova, bývalý areál "Maja"
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouRychnov nad KněžnouRychnov nad Kněžnou
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2012 09:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JIMEX Rychnov, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25271041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK640_oznameni.zip (44311 kB) - 07.11.2012 10:01:30
Informace o oznámení: HKK640_infOznam.pdf (174 kB) - 07.11.2012 10:01:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK640_zjistovaci.pdf (284 kB) - 03.12.2012 09:32:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK640_infZjistovaci.pdf (284 kB) - 03.12.2012 09:32:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: