Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK661
Název záměru: Rozšíření výroby tiskopisů v KRPA FORM a.s. Dolní Branná
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDolní BrannáDolní Branná
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 112, 543 62 Dolní Branná
IČ oznamovatele: 27537811
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK661_oznameni.pdf (3313 kB) - 13.03.2013 10:22:08
Informace o oznámení: HKK661_infOznam.pdf (203 kB) - 13.03.2013 10:22:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: HKK661_zjistovaci.pdf (514 kB) - 11.04.2013 10:28:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: