Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK695
Název záměru: Modernizace produkčních stájí v ZD Dobruška
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouDobruškaDobruška
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2014 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Dobruška, Pulická 377, 518 01 Dobruška
IČ oznamovatele: 00128112
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.01.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: HKK695_oznameni.pdf (3231 kB) - 12.12.2013 10:43:48
Informace o oznámení: HKK695_infOznam.pdf (245 kB) - 12.12.2013 10:43:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: HKK695_zjistovaci.pdf (300 kB) - 07.01.2014 10:26:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: