Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK759
Název záměru: Tábořiště v Bukovém údolí, Pec pod Sněžkou – autocamp, EKOcamp, wintercamp
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK759_duvodyUkonceni.pdf (135 kB) - 17.01.2022 09:32:28
Zařazení: II/10.12
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouPec pod Sněžkou
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouVelká Úpa II
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2022 09:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SIVIA CZ a.s., Pec pod Sněžkou 303, 542 21 Pec pod Sněžkou
IČ oznamovatele: 26835771
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2015
Zpracovatel oznámení: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Text oznámení záměru: HKK759_oznameni.pdf (5153 kB) - 22.01.2015 10:04:41
Informace o oznámení: HKK759_infOznam.pdf (266 kB) - 11.05.2016 09:14:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: HKK759_zjistovaci.pdf (334 kB) - 19.02.2015 13:04:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2016
Text dokumentace: HKK759_dokumentace.zip (26432 kB) - 11.05.2016 09:04:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK759_infDokumentace.pdf (266 kB) - 11.05.2016 09:04:50
Vrácení dokumentace: HKK759_vraceni.pdf (269 kB) - 04.07.2016 09:59:06
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: