Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK761
Název záměru: Umístění linky pro nanášení zeolitové vrstvy do stávající haly společnosti KASTT, spol. s.r.o., provoz Hradec Králové
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK761_duvodyUkonceni.pdf (251 kB) - 05.03.2015 09:40:09
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéSvobodné Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2015 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KASTT, spol. s r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 13583948
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2015
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK761_oznameni.zip (9296 kB) - 12.02.2015 11:02:32
Informace o oznámení: HKK761_infOznam.pdf (261 kB) - 12.02.2015 11:02:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: