Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK766
Název záměru: Změna v účelu užívání dokončené stavby č.p. 65 – průmyslový objekt, z montážní haly pro elektromechaniku na halu pro výrobu drobných plastových dílů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínÚjezd pod TroskamiÚjezd pod Troskami
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: TUCKER s.r.o.
IČO oznamovatele: 49812556
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2015 09:27
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: HKK766_oznameni.zip (7796 kB) - 16.03.2015 12:14:36
Informace o oznámení: HKK766_infOznam.pdf (267 kB) - 16.03.2015 12:14:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 26.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: HKK766_zjistovaci.pdf (384 kB) - 24.04.2015 09:27:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: