Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK791
Název záměru: Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovStrážnéStrážné
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2015 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Strážné
IČ oznamovatele: 00580180
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2015
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK791_oznameni.pdf (17494 kB) - 25.08.2015 10:48:13
Informace o oznámení: HKK791_infOznam.pdf (301 kB) - 25.08.2015 10:48:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2015
Datum nabytí právní moci: 03.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: HKK791_zjistovaci.pdf (387 kB) - 02.10.2015 09:22:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: