Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK831
Název záměru: Areál pro výrobu stavebních hmot Jaroměř - Josefov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK831_duvodyUkonceni.pdf (259 kB) - 10.10.2016 09:02:34
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJosefov u Jaroměře
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2016 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK831_oznameni.zip (20590 kB) - 12.09.2016 09:11:35
Informace o oznámení: HKK831_infOznam.pdf (270 kB) - 12.09.2016 09:11:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: