Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK834
Název záměru: Nádrže na motorovou naftu v areálu společnosti VODA CZ s.r.o. Hořenice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK834_duvodyUkonceni.pdf (261 kB) - 26.10.2016 09:45:04
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodHořeniceHořenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2016 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO oznamovatele: 25969692
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2016
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Text oznámení záměru: HKK834_oznameni.pdf (8202 kB) - 29.09.2016 09:47:52
Informace o oznámení: HKK834_infOznam.pdf (270 kB) - 29.09.2016 09:47:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: