Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK837
Název záměru: Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů Vysokov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK837_duvodyUkonceni.pdf (261 kB) - 23.11.2016 09:25:47
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodVysokovVysokov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2016 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ oznamovatele: 28789440
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2016
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK837_oznameni.zip (34028 kB) - 21.10.2016 09:58:00
Informace o oznámení: HKK837_infOznam.pdf (279 kB) - 21.10.2016 09:58:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: