Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK844
Název záměru: Areál pro výrobu stavebních hmot Jaroměř - Josefov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJosefov u Jaroměře
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2017 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s.
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: HKK844_oznameni.zip (27383 kB) - 27.12.2016 11:29:47
Informace o oznámení: HKK844_infOznam.pdf (265 kB) - 27.12.2016 11:29:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2017
Datum nabytí právní moci: 23.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK844_zjistovaci.pdf (377 kB) - 23.01.2017 13:14:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: