Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK876
Název záměru: DOSTAVBA ZÁVODU A DOKOMPLETACE TECHNOLOGIE ZÁVODU SPOLEČNOSTI LOHMANN & RAUSCHER s.r.o., provoz Stará Paka (I. až III. etapa)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;II/10.4;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínStará PakaStará Paka
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2017 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lohmann & Rauscher s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
IČ oznamovatele: 18825869
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2017
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK876_oznameni.zip (23259 kB) - 31.07.2017 09:17:02
Informace o oznámení: HKK876_infOznam.pdf (203 kB) - 31.07.2017 09:17:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2017
Datum nabytí právní moci: 10.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK876_zjistovaci.pdf (494 kB) - 07.09.2017 09:26:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: